Re-integratie

Re-integratie 2e spoor
 
Re-integratie 1e spoor houdt in dat de werkgever, in geval van langdurige ziekte van zijn werknemer, op zoek gaat
naar mogelijkheden voor ander of aangepast werk binnen de organisatie. Als er zorgvuldig gekeken is, maar de
conclusie is dat er voor uw werknemer geen mogelijkheden meer zijn, wordt er gestart met het 2e spoor.
 
Bij het 2e spoor is uw werknemer meestal al 1 jaar of langer ziek. Het traject kan echter ook al in het eerste ziektejaar
opgestart worden, indien gewenst. U gaat uw werknemer faciliteren in het vinden van een andere werkkring, een
baan buiten de organisatie. Ik ondersteun uw werknemer hierbij.
 
De inhoud van een re-integratietraject 2e spoor is inhoudelijk gelijk aan een outplacement traject. Het UWV houdt
een vinger aan de pols bij de werkgever om te zien of er voldoende inzet is om de zieke werknemer weer aan het
werk te krijgen. Immers, mocht er na 2 jaar ziekte geen oplossing zijn, dan zou de werknemer deels (of geheel)
afgekeurd kunnen worden. Tegenwoordig gebeurt dit nog maar zelden.
De arbeidsrechtelijke (juridische) kant van een outplacement is echter heel anders dan bij een re-integratie
2e spoor. Wilt u hier informatie over, dan kan dit in een gesprek.
 
Voor meer informatie over de inhoud van het re-integratietraject 2e spoor kunt u terecht op de pagina outplacement.