Wat kan ik

 
Ik vind respect voor een ieder belangrijk. Mijn sterke kant is om een ander
mens de ruimte te geven om zijn/haar eigen verhaal te vertellen en zelf
nieuwe mogelijkheden en kansen te ontdekken.
Mensen maken voortdurend (onbewuste) keuzes die hun toekomst bepalen.
Het is een uitdaging om zicht te krijgen op die interne keuzeprocessen.
Om ruimte te creëren voor eigen, bewuste beslissingen.
 
Hoe doen we dat?
 
Samen! Aan de hand van huiswerkopdrachten voeren we gesprekken.
Ik bereid mij grondig voor en verwacht dat ook van jou. De tijdens onze
ontdekkingsreis verkregen nieuwe inzichten vertalen we naar een voor jou
passend advies. Jij bent uniek. Dit vraagt een individuele benadering in
ondersteuning en werkwijze. In een oriënterend gesprek worden jouw
vragen op een rij gezet. Samen bepalen we hoe het traject er voor jou
uit zal zien: zo kort en eenvoudig als mogelijk, maar zo lang en diepgaand
als nodig.