Outplacement

 
Outplacement is een intensief traject met als doel zo snel mogelijk een nieuwe passende
functie te verwerven bij een andere werkgever of het opstarten van een eigen onderneming.
 
Een outplacementtraject bestaat uit 3 onderdelen:
  1. verwerking van emoties/veranderingen
  2. loopbaan(her)oriëntatie
  3. arbeidsmarktbenadering
1. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt vullen we het eerste onderdeel in. Er heeft een
    ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden in zijn/haar leven: hij/zij is ontslagen of dit volgt
    op korte termijn. Hoe hiermee om te gaan? Hoe weer grip op zaken te krijgen?
    Kortom: van slachtofferschap naar loopbaanzelfsturing!
 
2. Voor het tweede onderdeel kunt u kijken bij Loopbaan(her)oriëntatie
 
3. Er is een nieuw perspectief in de loopbaan van de cliënt dus gaan we over naar het derde
    onderdeel van outplacement: de arbeidsmarktbenadering. We gaan er samen voor zorgen
    dat het doel wordt bereikt. We werken aan het opstellen van een effectief CV en wervende
    sollicitatiebrieven. Netwerken is een standaardonderdeel en zeker ook het werken met
    LinkedIn en eventuele andere sociale media. We pakken alles aan wat nodig is om ons
    resultaat te behalen.
 
De doorlooptijd van een outplacementtraject varieert van 6 tot 12 maanden. Dit is mede
afhankelijk van de afspraken met u als werkgever.
 
 

Een op het lijf geschreven baan